Husregler

Åpningstider

Husk billett!

Oppholder du deg inne i hallen må du kunne fremvise billett eller treningsbevis. Foreldre som følger barn til organisert trening trenger ikke løse billett. Billettkontroll utføres jevnlig.

Trivelig miljø for alle

  • Bruk alltid rene innesko
  • Bruk av klister er ikke tillatt
  • Ingen klatring i nett rundt ballbinge og sleggekast
  • Ingen mat og drikke inne i hallen
  • Vis hensyn til hverandre

Løpebanen

Det er kun tillatt å løpe i en retning rundt 200-meters banen. Kun venstresvinger.
Bruk kulvert som adkomst til aktivitetsflatene. Det innebærer alltid en risiko å krysse løpebanen der folk løper fort.

Garderobe og toalett

Toaletter finner du ved inngangen til hallen eller i garderobene i underetasjen.

Oppbevaring av verdisaker i garderobene skjer på eget ansvar.

Klatreveggen

For å bruke klatreveggen med vanlig adgangsbillett må en ha kunnskap om bruk av tau og sikringsmidler. Da er Brattkort eller Sikringskort nødvendig. Les mer om Brattkort eller  Sikringskort.

For å klatre uten sikring, er det kun lov å klatre opp til den gule streken i klatreveggen.

Styrkerommet

Styrkerommet har aldersgrense fylte 16 år. Ta med bevis! Eneste unntak er trening i regi av klubben og med ansvarlig trener tilstede i rommet.