Velkommen!

Åpningstider

Gjeldende Nasjonale regler og anbefalinger

Folkehallene forholder seg til de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer her.

Overordnede smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

REGISTERING

 • Alle gjester registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift. smittesporing. Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en umiddelbar oversikt over de enkelte besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

DESINFISERING

 • Aktivitetsflater desinfiseres etter faste intervaller. Personlig utstyr som utleveres i Folkehallene, blir desinfisert før ny bruk.

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

KONTANTFRIE ANLEGG

 • Vi tar i mot kontanter, men oppfordrer sterkt betaling med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys, for å unngå smitte.

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 18/08-21

Lokale regler for Sandneshallen

VI HOLDER ÅPENT FOR  INDIVIDUELL TRENING OG KURS

Fra og med 7. mai gjelder nasjonale regler, og vi kan igjen avvikle kurs, i tillegg til individuell trening for Folkekort-medlemmer.

For øvrige grupper gjelder følgende:

 • Organiserte treninger for barn og unge under 20 år kan gjennomføres.
 • Begrenset kapasitet.
 • Klatregrupper for barn kan gjennomføres.
 • Toppidrettsutøvere kan bruke anlegget til å gjennomføre trening, etter gjeldende regler.
 • Annen aktivitet utgår inntil videre.

Les mer om reglene og anbefalingene som gjelder i Sandnes kommune her.

 

Oppdatert 22. juni: Fra 21. juni til 13. august er Sandneshallen forvandlet til aktivitetspark for barn og unge! Vi holder åpent hver dag hele sommerferien fra kl. 10-17. *I dette tidspunktet vil det ikke være mulig å booke timer i hallen. Det er fortsatt mulig å booke treningsrommet.

Oppdatert 6. mai: Kurs er igjen mulig å gjennomføre ref. nasjonale regler.

Oppdatert 4. mai: Tiltakene gjelder til og med 6. mai.

Oppdatert 27. april: Tiltakene forlenges

Oppdatert 19. april: VI GJENÅPNER FOR INDIVIDUELL TRENING!

Oppdatert 16. april: STENGT FOR INDIVIDUELL TRENING SOM IKKE ER MEDISINSK BEGRUNNET

Oppdatert 15. april: Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.