Velkommen!

Åpningstider

Sandneshallen er åpen med begrenset tilbud

Oppdatert 16. april: STENGT FOR INDIVIDUELL TRENING SOM IKKE ER MEDISINSK BEGRUNNET

Oppdatert 15. april: Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

Oppdatert 15. april: Gruppetimer utgår.

Oppdatert 13. april: De nasjonale innstrammingene som ble vedtatt 25/3 blir videreført fra og med 14/4 i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert.

 

STENGT FOR INDIVIDUELL TRENING SOM IKKE ER MEDISINSK BEGRUNNET

Etter nærmere avklaringer er det nå klart at vi dessverre må stenge for ordinær individuell trening for Folkekort-medlemmer.
Timer med personlig trener, og egentrening som er medisinsk begrunnet kan fortsatt gjennomføres.
Dette gjelder i første omgang fra 16/4 og til og med 27/4. 

Dersom du har behov for trening av medisinske årsaker kan du kontakte oss på tlf. 919 12 765 for å bestille tid til trening. Du vil bli bedt om å fylle ut en egenerklæring før trening kan gjennomføres.

Vi setter naturligvis opp en kjekk meny for online-trening. Følg med på Facebook!

 

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

 

 • Skoler og barnehager hjemmehørende i Sandnes kommune kan benytte anlegget.
 • Organiserte treninger for barn og unge under 20 år kan gjennomføres.
 • Stengt for individuell trening som ikke er medisinsk begrunnet.
 • Begrenset kapasitet.
 • Klatregrupper for barn kan gjennomføres.
 • Profesjonelle toppidrettsutøvere kan bruke anlegget til å gjennomføre trening, etter gjeldende regler.
 • Gruppetimer utgår.
 • All annen aktivitet utgår inntil videre. Dette gjelder blant annet ordinært publikumsbesøk.

 

Som vanlig fryser vi betaling i perioden uten fysisk treningstilbud. I første omgang t.o.m. 27/4.

Vi håper som alle andre at behovet for tiltak vil avta fremover, men først må vi gjennom denne perioden. Hold ut!

 

Se forøvrig gjeldende smitteverntiltak nedenfor.

Overordnende smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres sterkt til å unngå opphold i anleggene som ikke er strengt nødvendig (f.eks. foresatte i følge med eldre barn på trening).

 

REGISTERING

 • Alle gjester registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift. smittesporing. Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en umiddelbar oversikt over de enkelte besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester skal desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Aktivitetsflater desinfiseres etter faste intervaller. Alle idrettslag, skoler og barnehager er ansvarlige for å desinfisere alt utstyr etter bruk. Personlig utstyr som utleveres i Folkehallene, blir desinfisert før ny bruk.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 2 meter avstand mellom gjestene.
 • Idrettslag har egne ventesoner.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 13/04-21