Nasjonale smitteverntiltak 14/1-22 og booking

Reserver tid med Folkekortet

Disse reglene gjelder nå

De nasjonale smitteverntiltakene innført med gyldighet fra 14/1-22 gjør at følgende nå gjelder for aktivitet i alle anleggene i Folketallene.

 

Barn og Unge

Barn og unge under 20 år kan trene innendørs

Anbefalt gruppestørrelse er ca 20 personer – eller etter klasse/kohort.

Aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, ikke turneringer og andre stevner.

 

Voksne over 20 år

Organisert aktivitet og innendørs gruppetrening kan foregå i grupper på maks 20 personer. Det skal holdes 1 meter avstand, og 2 meter ved høyintensiv trening.

Individuell trening kan gjennomføres med en 1 meters avstand. Ved høyintensiv trening skal det holdes 2 meter avstand.

Kursaktivitet opprettholdes der det er mulig å gjennomføre innenfor gjeldende regelverk. Dersom du er påmeldt kurs kan du møte som normalt, med mindre du får beskjed om noe annet.

 

Hva er «organisert aktivitet» ?

Trening i regi av klubb regnes som en organisert aktivitet. Det samme gjør gruppeaktiviteter i regi av Folkehallene.

 

Toppidrett

Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

 

Antallsbegrensninger

Folketallene er forpliktet til å legge til rette for at det er mulig å holde 1 meters avstand ved opphold i anleggene. Dermed gjeninnføres antallsbegrensningen pr. lokale/areal.

Dersom oppmøtet er større enn det forhåndsdefinerte maksantallet, vil det organiseres kø. Det vurderes fortløpende om det er nødvendig å innføre forhånmsbooking av trening der hvor det i dag er fritt frem.

  • Sandneshallen opprettholder forhåndsbooking i klatreveggen

 

Bruk av garderober

Garderober vil kun holdes åpne når det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer unngås.

 

Folkehallenes smitteverntiltak

Disse er oppdatert 14/12-21, og du kan lese mer om dem her

Booking

Husk at du må booke time online før egentrening. Det er maks ti personer i styrkerommet samt klatreveggen samtidig. Du booker enkelt i applikasjonen iBooking, eller via våre nettsider. Vi opplever at folk har problemer med booking hvis de bruker nettleseren Safari, så prøv heller Google Chrome eller lignende.

Lenke til nettside finner du her: https://folkehallene.ibooking.no/webapp/timeplan/?gyms=840

Har du problemer med bookingen eller ikke er medlem? Da kan du alltid ringe oss på 919 12 765, så legger vi inn din booking manuelt herfra.

Tren godt, tren ansvarlig!