Kjøp Folkekort – Student/Vernepliktig/Uføre/Honnør

Student/Vernepliktige/Uføre/Honnør

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- Studentbevis eller Forsvarets identitetskort fremvises ved uthenting av Folkekortet. Honnør fra 67 år eller med gyldig honnørbevis. 
- Pris gjelder pr. mnd.

Sandneshallen

149,-

Velg

Sandneshallen + Sørmarka Arena

259,-

Velg