Kjøp Folkekort – Familie

Familie

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- Adgang for foreldre og barn (under 18 år) i samme husstand
- Øvrige familiemedlemmer registreres ved uthenting av Folkekortet
- Pris gjelder pr mnd

Sandneshallen

499,-

Kjøp

Sandneshallen + Sørmarka Arena

899,-

Kjøp