Kjøp Folkekort – Barn 4–12 år

Barn

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- For barn under 13 år i følge med voksne (barn under 4 år er gratis)
- Pris gjelder pr mnd

Sandneshallen

119,-

Kjøp

Sandneshallen og Sørmarka Arena*

199,-

Kjøp